Kinh tế miền Trung thời dịch bệnh: Công nghiệp và xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng

Thừa Thiên - Huế giữ được an toàn cho ngành công nghiệp và xuất nhập khẩu trước dịch bệnh. Ảnh: Tường Minh
Thừa Thiên - Huế giữ được an toàn cho ngành công nghiệp và xuất nhập khẩu trước dịch bệnh. Ảnh: Tường Minh
Thừa Thiên - Huế giữ được an toàn cho ngành công nghiệp và xuất nhập khẩu trước dịch bệnh. Ảnh: Tường Minh
Lên top