“Kinh tế livestream”: Doanh thu khủng, thất thu thuế... khủng không kém

Livestream bán hàng đã trở thành hoạt động phổ biến trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Livestream bán hàng đã trở thành hoạt động phổ biến trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Livestream bán hàng đã trở thành hoạt động phổ biến trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Lên top