Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh

Phòng chống dịch hiệu quả, sản xuất công nghiệp Đà Nẵng tăng trưởng dương bất chấp COVID-19. Ảnh: TT
Phòng chống dịch hiệu quả, sản xuất công nghiệp Đà Nẵng tăng trưởng dương bất chấp COVID-19. Ảnh: TT
Phòng chống dịch hiệu quả, sản xuất công nghiệp Đà Nẵng tăng trưởng dương bất chấp COVID-19. Ảnh: TT
Lên top