Kinh tế Đà Nẵng đứng “chót bảng” trong 5 thành phố Trung ương

Kinh tế Đà Nẵng đang phát triển chưa đạt được như kỳ vọng.
Kinh tế Đà Nẵng đang phát triển chưa đạt được như kỳ vọng.
Kinh tế Đà Nẵng đang phát triển chưa đạt được như kỳ vọng.
Lên top