Kinh tế 6 tháng đầu năm: Lạc quan

Chế biến vải thiều xuất khẩu. Ảnh: N.L
Chế biến vải thiều xuất khẩu. Ảnh: N.L
Chế biến vải thiều xuất khẩu. Ảnh: N.L
Lên top