Kinh tế 24h: Tiền đâu ra mà chi 230.000 tỉ xây cao tốc Bắc Nam? Tình tiết bất ngờ trong vụ mất 43 tỉ đồng tại ngân hàng Việt Á

Kinh tế 24h: Tiền đâu ra mà chi 230.000 tỉ xây cao tốc Bắc Nam? Tình tiết bất ngờ trong vụ mất 43 tỉ đồng tại ngân hàng Việt Á
Kinh tế 24h: Tiền đâu ra mà chi 230.000 tỉ xây cao tốc Bắc Nam? Tình tiết bất ngờ trong vụ mất 43 tỉ đồng tại ngân hàng Việt Á