Kinh tế 24h: Thu Minh đâm đơn kiện chủ đầu tư; gần 1 tấn gà thải loại từ Trung Quốc bị tiêu hủy