Kinh tế 24h: Tài khoản Món Huế bay 80 triệu USD; 67 năm tù cho Hứa Thị Phấn

Sau khi làm việc với ngân hàng, nhóm các nhà đầu tư đang tiến hành thủ tục pháp lý khởi kiện nhà sáng lập Món Huế cho biết khoản tiền 80 triệu đô la Mỹ đã "bốc hơi".  Ảnh TL
Sau khi làm việc với ngân hàng, nhóm các nhà đầu tư đang tiến hành thủ tục pháp lý khởi kiện nhà sáng lập Món Huế cho biết khoản tiền 80 triệu đô la Mỹ đã "bốc hơi". Ảnh TL
Sau khi làm việc với ngân hàng, nhóm các nhà đầu tư đang tiến hành thủ tục pháp lý khởi kiện nhà sáng lập Món Huế cho biết khoản tiền 80 triệu đô la Mỹ đã "bốc hơi". Ảnh TL
Lên top