Kinh tế 24h: Ông Trịnh Văn Quyết bỏ túi khoảng 500 tỉ khi bán 21 triệu ROS

Ông Trịnh Văn Quyết đã bán xong 21 triệu cổ phiếu ROS đăng ký giao dịch. Ảnh TL
Ông Trịnh Văn Quyết đã bán xong 21 triệu cổ phiếu ROS đăng ký giao dịch. Ảnh TL
Ông Trịnh Văn Quyết đã bán xong 21 triệu cổ phiếu ROS đăng ký giao dịch. Ảnh TL
Lên top