Kinh tế 24h: Giao dịch không thành công, SHB vẫn “nuốt” 2 triệu