Kinh tế 24h: Cocobay khiến Empire Group lỗ luỹ kế 134 tỉ đồng

Bà Coco Trần chụp ảnh kỷ niệm với Cristiano Ronaldo. Ảnh: Cocobay Đà Nẵng.
Bà Coco Trần chụp ảnh kỷ niệm với Cristiano Ronaldo. Ảnh: Cocobay Đà Nẵng.
Bà Coco Trần chụp ảnh kỷ niệm với Cristiano Ronaldo. Ảnh: Cocobay Đà Nẵng.
Lên top