Kinh tế 24h: Cổ phiếu của DN sản xuất khẩu trang y tế tăng gần 600%

Anh Nguyễn Trọng Hoàng không thể tìm được khẩu trang y tế cho trẻ em. Ảnh: Kh.V
Anh Nguyễn Trọng Hoàng không thể tìm được khẩu trang y tế cho trẻ em. Ảnh: Kh.V
Anh Nguyễn Trọng Hoàng không thể tìm được khẩu trang y tế cho trẻ em. Ảnh: Kh.V
Lên top