Kinh tế 24h: Cảnh giác với cháy nổ ở chung cư, Điện máy siêu khuyến mãi có thể là hàng quá đát