Kinh tế 24h: Bitcoin lập đỉnh mới; Rổ VN30 nhuộm sắc đỏ

Lên top