Kinh doanh vượt "cú sốc" COVID: Kỷ lục chốt 5.000 đơn online trong 1 phút

Chuyển hàng theo đơn hàng trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Chuyển hàng theo đơn hàng trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Chuyển hàng theo đơn hàng trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top