Kinh doanh thua lỗ, đại gia Lê Phước Vũ làm điều này thu về trăm tỉ đồng

Ông Lê Phước Vũ -  Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen.
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen.
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen.
Lên top