Kinh doanh massage, karaoke, cắt tóc, gội đầu sẽ phải chịu thuế 7%?

Các các dịch vụ cắt tóc, gội đầu sẽ nằm trong danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Ảnh LDO (minh họa).
Các các dịch vụ cắt tóc, gội đầu sẽ nằm trong danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Ảnh LDO (minh họa).
Các các dịch vụ cắt tóc, gội đầu sẽ nằm trong danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Ảnh LDO (minh họa).
Lên top