Kinh doanh èo uột nhưng cổ phiếu vẫn tăng giá chóng mặt

Trên thị trường nhiều cổ phiếu tăng giá chóng mặt dù không có một lực đẩy nào và ngay cả kinh doanh cũng èo uột. Ảnh: Lê Toàn
Trên thị trường nhiều cổ phiếu tăng giá chóng mặt dù không có một lực đẩy nào và ngay cả kinh doanh cũng èo uột. Ảnh: Lê Toàn
Trên thị trường nhiều cổ phiếu tăng giá chóng mặt dù không có một lực đẩy nào và ngay cả kinh doanh cũng èo uột. Ảnh: Lê Toàn
Lên top