“Kinh đô bánh kẹo nhái” La Phù nhộn nhịp vào mùa phục vụ tết

Những bao tải, thùng hàng bánh kẹo chữ Trung Quốc, lẫn thùng hàng có chữ Việt được xếp chồng chất lên các xe để chở đi "phù phép,  tiêu thu. Ảnh: P.V
Những bao tải, thùng hàng bánh kẹo chữ Trung Quốc, lẫn thùng hàng có chữ Việt được xếp chồng chất lên các xe để chở đi "phù phép, tiêu thu. Ảnh: P.V
Những bao tải, thùng hàng bánh kẹo chữ Trung Quốc, lẫn thùng hàng có chữ Việt được xếp chồng chất lên các xe để chở đi "phù phép, tiêu thu. Ảnh: P.V
Lên top