Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 450 tỉ USD

Hàng hoá xuất nhập khẩu qua cảng Hải Phòng. Ảnh MH
Hàng hoá xuất nhập khẩu qua cảng Hải Phòng. Ảnh MH
Hàng hoá xuất nhập khẩu qua cảng Hải Phòng. Ảnh MH
Lên top