Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ cán đích 500 tỉ USD

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: VICONSHIP
Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: VICONSHIP
Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: VICONSHIP
Lên top