Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 112 tỉ USD