Kim ngạch xuất khẩu gạo tăng gần 22%, giá cao nhất trong 10 năm

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mốc 522 USD/tấn, là mức giá cao nhất trong 10 năm gần đây. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mốc 522 USD/tấn, là mức giá cao nhất trong 10 năm gần đây. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mốc 522 USD/tấn, là mức giá cao nhất trong 10 năm gần đây. Ảnh: Vũ Long
Lên top