Kìm cương “Big Tech" – chuyện không chỉ của một quốc gia

Tài khoản Twitter cá nhân của ông Donald Trump bị khóa sau vụ bạo loạn Đồi Capital ngày 6.1. Ảnh chụp màn hình.
Tài khoản Twitter cá nhân của ông Donald Trump bị khóa sau vụ bạo loạn Đồi Capital ngày 6.1. Ảnh chụp màn hình.
Tài khoản Twitter cá nhân của ông Donald Trump bị khóa sau vụ bạo loạn Đồi Capital ngày 6.1. Ảnh chụp màn hình.
Lên top