Kiên quyết đấu tranh với chiêu trò “găm hàng thổi giá” thịt lợn

Giá thịt lợn đang có dấu hiệu giảm đà tăng trong 2 ngày qua. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn đang có dấu hiệu giảm đà tăng trong 2 ngày qua. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn đang có dấu hiệu giảm đà tăng trong 2 ngày qua. Ảnh: Kh.V
Lên top