Kiện phòng vệ thương mại trong nước trả đũa cho hàng xuất khẩu được không?

Biện pháp phòng vệ thương mại đã được ngành mía đường Việt Nam sử dụng để bảo vệ hàng hóa trong nước. Ảnh minh họa: Nguyễn Huyền
Biện pháp phòng vệ thương mại đã được ngành mía đường Việt Nam sử dụng để bảo vệ hàng hóa trong nước. Ảnh minh họa: Nguyễn Huyền
Biện pháp phòng vệ thương mại đã được ngành mía đường Việt Nam sử dụng để bảo vệ hàng hóa trong nước. Ảnh minh họa: Nguyễn Huyền
Lên top