Kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỉ đồng

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra của toàn ngành Tài chính. Ảnh Đức Minh.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra của toàn ngành Tài chính. Ảnh Đức Minh.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra của toàn ngành Tài chính. Ảnh Đức Minh.
Lên top