Kiến nghị triển khai giải pháp hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản

Ngành nông nghiệp và công thương nỗ lực hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ nông sản. Ảnh: Vũ Long
Ngành nông nghiệp và công thương nỗ lực hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ nông sản. Ảnh: Vũ Long
Ngành nông nghiệp và công thương nỗ lực hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ nông sản. Ảnh: Vũ Long
Lên top