Kiên Giang:

Kiến nghị thành lập Khu Bảo tàng nước mắm Phú Quốc

Nhà thùng - nơi ủ chượp, chế biến nước mắm Phú Quốc theo phương thức thủ công truyền thống.
Nhà thùng - nơi ủ chượp, chế biến nước mắm Phú Quốc theo phương thức thủ công truyền thống.
Nhà thùng - nơi ủ chượp, chế biến nước mắm Phú Quốc theo phương thức thủ công truyền thống.
Lên top