Kiến nghị Quốc hội chấp thuận bổ sung 3.500 tỉ vốn điều lệ cho Agribank

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Ảnh: Quốc hội
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Ảnh: Quốc hội
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Ảnh: Quốc hội
Lên top