Kiến nghị lùi thời điểm tăng phí qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân

Phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân. Ảnh: PV.
Phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân. Ảnh: PV.
Phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân. Ảnh: PV.
Lên top