Kiến nghị gói lãi suất ưu đãi cho các hãng hàng không

Các hãng Hàng không Việt cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Ảnh Huy Hùng
Các hãng Hàng không Việt cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Ảnh Huy Hùng
Các hãng Hàng không Việt cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Ảnh Huy Hùng
Lên top