Kiến nghị gỡ khó cho xuất khẩu hồ tiêu

Nông dân Tây Nguyên đang xuống giống cây hồ tiêu cho niên vụ mới. Ảnh T.T
Nông dân Tây Nguyên đang xuống giống cây hồ tiêu cho niên vụ mới. Ảnh T.T
Nông dân Tây Nguyên đang xuống giống cây hồ tiêu cho niên vụ mới. Ảnh T.T
Lên top