Ảnh hưởng do dịch COVID-19:

Kiến nghị giãn nợ và hỗ trợ doanh nghiệp tìm thị trường mới

Các điểm mua sắm, dịch vụ, khách sạn Đường Dương Hiến Quyền đóng cửa, đìu hiu. Ảnh:P.Linh
Các điểm mua sắm, dịch vụ, khách sạn Đường Dương Hiến Quyền đóng cửa, đìu hiu. Ảnh:P.Linh
Các điểm mua sắm, dịch vụ, khách sạn Đường Dương Hiến Quyền đóng cửa, đìu hiu. Ảnh:P.Linh
Lên top