Kiến nghị ACV trở lại là doanh nghiệp Nhà nước

Bộ Giao thông vận tải đề xuất Nhà nước mua lại 4,6% cổ phần ACV.
Bộ Giao thông vận tải đề xuất Nhà nước mua lại 4,6% cổ phần ACV.
Bộ Giao thông vận tải đề xuất Nhà nước mua lại 4,6% cổ phần ACV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top