Kiên Giang: Vụ lúa đông xuân vừa trúng mùa lại được giá

Nông dân huyện Hòn Đất (Kiên Giang) vui mừng thu hoạch lúa đông xuân vừa trúng mùa mà giá lúa lại cao. Ảnh: PV
Nông dân huyện Hòn Đất (Kiên Giang) vui mừng thu hoạch lúa đông xuân vừa trúng mùa mà giá lúa lại cao. Ảnh: PV
Nông dân huyện Hòn Đất (Kiên Giang) vui mừng thu hoạch lúa đông xuân vừa trúng mùa mà giá lúa lại cao. Ảnh: PV
Lên top