Kiên Giang: Thành lập đoàn kiểm tra, xử lý nạn chặt phá và lấn chiếm đất rừng Phú Quốc

Rừng phòng hộ Phú Quốc. (Ảnh: Trà Sư)
Rừng phòng hộ Phú Quốc. (Ảnh: Trà Sư)
Rừng phòng hộ Phú Quốc. (Ảnh: Trà Sư)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM