Kiên Giang: Nông dân Vĩnh Thuận ăn tết sung túc vì trúng vụ rau màu tết

Nông dân Vĩnh Thuận (Kiên Giang) phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá các loại rau màu tết. Ảnh: PV
Nông dân Vĩnh Thuận (Kiên Giang) phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá các loại rau màu tết. Ảnh: PV
Nông dân Vĩnh Thuận (Kiên Giang) phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá các loại rau màu tết. Ảnh: PV
Lên top