Kiên Giang: Nông dân trúng đậm vụ tôm càng xanh

Vụ tôm càng xanh năm nay nông dân huyện An Minh tỉnh Kiên Giang rất phấn khởi vì vừa trúng mùa lại được giá. Ảnh: PV
Vụ tôm càng xanh năm nay nông dân huyện An Minh tỉnh Kiên Giang rất phấn khởi vì vừa trúng mùa lại được giá. Ảnh: PV
Vụ tôm càng xanh năm nay nông dân huyện An Minh tỉnh Kiên Giang rất phấn khởi vì vừa trúng mùa lại được giá. Ảnh: PV
Lên top