Kiên Giang: Nông dân lòng như lửa đốt vì nguy cơ lúa hè thu mất mùa

3ha lúa hè thu của gia đình ông Trần Văn Hồng (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) trong tình trạng gãy cổ bông hơn 80% do ảnh hưởng mưa bão vừa qua. Ảnh: PV
3ha lúa hè thu của gia đình ông Trần Văn Hồng (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) trong tình trạng gãy cổ bông hơn 80% do ảnh hưởng mưa bão vừa qua. Ảnh: PV
3ha lúa hè thu của gia đình ông Trần Văn Hồng (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) trong tình trạng gãy cổ bông hơn 80% do ảnh hưởng mưa bão vừa qua. Ảnh: PV
Lên top