Kiên Giang kêu gọi đầu tư gần 20.000 tỉ vào 68 dự án

Ông Phạm Vũ Hồng- Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành chức năng trao đổi với các nhà đầu tư về lợi thế, cũng như chính sách ữu đãi của địa phương.
Ông Phạm Vũ Hồng- Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành chức năng trao đổi với các nhà đầu tư về lợi thế, cũng như chính sách ữu đãi của địa phương.
Ông Phạm Vũ Hồng- Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành chức năng trao đổi với các nhà đầu tư về lợi thế, cũng như chính sách ữu đãi của địa phương.
Lên top