Kiểm tra việc thu phí tại BOT Ninh Lộc

Tình hình an ninh trật tự ở BOT Ninh Lộc diễn biến phức tạp. Ảnh: PV
Tình hình an ninh trật tự ở BOT Ninh Lộc diễn biến phức tạp. Ảnh: PV
Tình hình an ninh trật tự ở BOT Ninh Lộc diễn biến phức tạp. Ảnh: PV
Lên top