Kiểm tra việc thu phí BOT TPHCM - Dầu Giây có thấy gì bất thường?

Tổng cục Đường bộ chính thức công bố kết quả kiểm tra BOT TPHCM - Dầu Giây.
Tổng cục Đường bộ chính thức công bố kết quả kiểm tra BOT TPHCM - Dầu Giây.
Tổng cục Đường bộ chính thức công bố kết quả kiểm tra BOT TPHCM - Dầu Giây.
Lên top