Kiểm tra kết quả khôi phục sản xuất sau lũ lụt tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra công tác khôi phục sản xuất nông nghiêp sau lũ lụt tại Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Giang
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra công tác khôi phục sản xuất nông nghiêp sau lũ lụt tại Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Giang
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra công tác khôi phục sản xuất nông nghiêp sau lũ lụt tại Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Giang
Lên top