Kiểm tra đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT kiểm tra trạm biến áp 220 kV Hà Đông. Nguồn: EVNNPT
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT kiểm tra trạm biến áp 220 kV Hà Đông. Nguồn: EVNNPT
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT kiểm tra trạm biến áp 220 kV Hà Đông. Nguồn: EVNNPT
Lên top