Kiểm tra cơ sở in gia công, thu giữ gần 60.000 cuốn sách "nhái"

Lực lượng QLTT kiểm tra sách giả sản phẩm của NXB Giáo dục chuẩn bị đưa ra thị trường trong năm học mới. Ảnh: QLTT
Lực lượng QLTT kiểm tra sách giả sản phẩm của NXB Giáo dục chuẩn bị đưa ra thị trường trong năm học mới. Ảnh: QLTT
Lực lượng QLTT kiểm tra sách giả sản phẩm của NXB Giáo dục chuẩn bị đưa ra thị trường trong năm học mới. Ảnh: QLTT
Lên top