Kiểm tra cơ sở bán khẩu trang y tế giá 400.000 đồng/hộp

Lực lượng chức năng kiểm tra Nhà thuốc Kim Thoa trước thông tin cơ sở này trục lợi khẩu trang y tế giá 400.000 đồng/hộp. Ảnh PV
Lực lượng chức năng kiểm tra Nhà thuốc Kim Thoa trước thông tin cơ sở này trục lợi khẩu trang y tế giá 400.000 đồng/hộp. Ảnh PV
Lực lượng chức năng kiểm tra Nhà thuốc Kim Thoa trước thông tin cơ sở này trục lợi khẩu trang y tế giá 400.000 đồng/hộp. Ảnh PV
Lên top