Kiểm tra 7 cửa hàng, tạm giữ hơn 33.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo

Lên top