Kiểm tra 5 vị trí đất có yếu tố nước ngoài tại Khánh Hòa: Phát hiện hiện tượng mua bán trái phép

Giấy rao mua bán nhà, đất bằng tiếng nước ngoài ở TP.Nha Trang. Ảnh: P.V
Giấy rao mua bán nhà, đất bằng tiếng nước ngoài ở TP.Nha Trang. Ảnh: P.V
Giấy rao mua bán nhà, đất bằng tiếng nước ngoài ở TP.Nha Trang. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top