Kiểm toán Việt Nam đề nghị hợp tác với Kiểm toán Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc và Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Hu Zejun tại hội đàm diễn ra chiều 22.9. Ảnh: TTXVN
Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc và Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Hu Zejun tại hội đàm diễn ra chiều 22.9. Ảnh: TTXVN
Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc và Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Hu Zejun tại hội đàm diễn ra chiều 22.9. Ảnh: TTXVN
Lên top